Komerční banka pôsobí na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky, ktorá obsluhuje iba korporátnu a firemnú klientelu. Pojem Komerční banka bratislava a.s s bankovou inštitúciou súvisí. Pravdepodobne ste sa aj vy stretli s termínom Komerční banka bratislava a.s, či je to tak, nie je ho treba viac predstavovať. Môžete si však prečítať nasledujúci článok, možno vás prekvapí, čo o Komerčnej banke zatiaľ neviete. 

Materská spoločnosť Komerční banky je spoločnosť Skupiny KB. Tá sa skladá z ôsmich menších spoločností, všetky spadajú pod skupinu Société Générale. Komerční banka a.s. je už podľa názvu akciová spoločnosť, banka pôsobí nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v ďalších európskych krajinách. Slovenská pobočka KB sa zameriava na poskytovanie služieb firemným zákazníkom. Komerční banka pobočky sú na Slovensku obľúbené, neposkytujú však služby pre fyzické osoby a neponúkajú hotovostné operácie.

Komerční banka obsluhuje väčšie a stredné firmy 

Banka poskytuje predovšetkým komplexné finančné riešenie pre väčšie a stredne veľké firmy. Komerční banka ponúka služby a produkty, medzi ktoré patrí napríklad Cash Management, priame bankovníctvo, platobné karty, investičné bankovníctvo alebo Trade Finance. Všetky produkty sú veľmi kvalitné, KB sa snaží o individuálny prístup k požiadavkám každého zákazníka, preto je jej pozícia na Slovensku v oblasti, ktorej sa zaoberá, veľmi významná.